İş Sağlığı ve Güvenliği

Üniversitemizde tüm tehlikelerin ve risklerin tanımlanması,önceliklendirilmesi ve uygun şekilde yönetilmesinin güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile birlikte iş tanımlarına uygun eğitimlerin verilerek çalışanlarımızın değerlendirme çalışmalarına katımını sağlanmaktadır.

.