Ücretlendirme ve Yan Haklar

Ücretlendirme & Yan Haklar politikamızda, işe giriş ile başlayan; tüm özlük ve ücret yönetimini kapsayan süreçlerde kaliteli, hızlı ve iletişime açık bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Bu politika ve uygulamaları kurum içi/dışı ücret dengelerinin sürekli takip edildiği ücret ve yan haklar sistemleriyle desteklemektedir.

Ayrıca iş değerlendirme modelleri ve  ücret araştırmaları anketlerine katılmaktayız.  Bu anketler baz alınarak ücret artışları yılda bir defa Mart ayında olmak üzere performans, enflasyon ve piyasa koşulları doğrultusunda gözden geçirilmektedir.