İşe Alım

 

İşe alım sürecinde amacımız üniversitemizin değer ve ilkelerine, çalışanlarımızın sahip olması gereken ana yetkinliklerimize, pozisyona bağlı yetkinliklere sahip kişileri seçmek ve kendilerine uygun pozisyonlar yerleştirmektir.

Üniversitemizde işe alım fonksiyonu idari işe alım ve akademik işe alım başlıkları altında yürütülmektedir.

Akademik İşe Alım

Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere Yükseköğretim Kurulu mevzuat ve yönetmelikleri doğrultusunda Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör atamaları gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde akademik işe alım, Tam Zamanlı Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı ve Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı olmak üzere üç ayrı kategoride yapılmaktadır.

Akademik Kadro İş Olanakları için; www.bilgi.edu.tr