Eğitim

Eğitim programlarıyla çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak, varolan görevlerini etkin ve verimli şekilde yaparken, sürekli öğrenebilecekleri ve gelişebilecekleri iş ortamı yaratmak ana eğitim ve gelişim hedefimizdir. Bu doğrultuda çalışanların varolan potansiyellerini kullanarak daha iyi bir performans sergileyebilmeleri ve iş hedeflerine ulaşabilmeleri için İnsan Kaynakları olarak eğitim ve gelişim desteği sağlamaktayız.

Her yıl başında performans yönetim sürecini takiben çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçları gözönüne alınarak ve çeşitli araçlar kullanılarak Eğitim Kataloğu ve buna bağlı olarak yıllık Eğitim Planı tüm idari çalışanlarımız için oluşturulur.

Eğitimler niteliklerine göre, üniversitemiz kaynaklardan sağlanabileceği gibi üniversite dışı eğitim programlarından da sağlanabilir.