İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları politikamızı; üniversitemizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli kişileri doğru işe yerleştirmek, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, atama/terfiler ile kariyer planlaması yapmak ve çalışan bağlılığını sağlayarak çalışmak için en çok tercih edilen Üniversite olmak olarak tanımlayabiliriz.

Her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımı ile etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden konulara yaklaşarak güven veren vizyon ve misyonumuzla yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak sizlerin yanında olacağız.

İnsan Kaynaklarının Vizyonu:
•    Üniversiteler arasında en çok tercih edilen ve çalışılmak istenen kurum olmak

İnsan Kaynaklarının Misyonu:
•    Üniversite hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
•    Etkin bir işe alım süreciyle üniversite değerlerini yükseltecek yeni kişiler istihdam etmek,
•    Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak,
•    Rekabetçi, doğru bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak,
•    Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarının başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, üniversitenin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
•    Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücünü artırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek,
•    Üniversitemizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetini ve üniversiteye bağlılığını artırmak,
•    Üniversite hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak,
•    Yeni uygulamalar geliştirmede yenilikçi olmak

Üniversitemiz Temel Yetkinlikleri

  • İşbirliği
  • Esneklik
  • Güven Verme
  • Sonuç Odaklılık
  • Öğrenci - Veli Odaklılık
  • Yenilikçilik