Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi

Üniversitemiz faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla, yetenekleri gözden geçirerek yeniden planlama ve yapılandırma amaçlanmaktadır. Bu süreçte organizasyon bir bütün olarak ele alınır ve gelecekteki hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak gerekli değişiklikler planlanır.

Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi politikamız üniversitemizin uzun vadeli genel işleyişi için gerekli yönetim sistemlerini geliştirmek, stratejik planlama, kurumsal yapının tasarlanması, performans yönetimi sistemlerinin kurgulanması, kurum kültürü oluşturma ve geliştirme gibi temel faaliyetler çerçevesinde yapılandırılmıştır.